Rank
N/A, it has 1.4K view
Alternative
Diào Luò Màn Wēi Shìjiè Dāng Chāojí Yīngxióng, Dropped In the Marvel World As a Superhero, HOM, 掉落漫威世界当超级英雄
Author(s)
Genre(s)
Type
Chinese Web Novel
Tag(s)